pl

Gazownia Szczecin

Dla Gazowni Szczecin przygotowaliśmy specjalny program do weryfikacji i korekty umów z klientami. Baza danych klientów gazowni szczecińskiej to kilkadziesiąt tysięcy klientów, których weryfikacja danych zajęłaby sporo czasu i byłaby zadaniem bardzo trudnym do realizacji. Dlatego zgodnie z wytycznymi napisaliśmy program weryfikujące wybrane dane formalne, które są następnie uzupełniane poprzez nas program w oparciu o bazę danych gazowni, Po weryfikacji i uzupełnieniu danych z powrotem wczytywane są dane klientów do bazy, już poprawne i uzupełnione o wymagane informacje.